• Hắn Ta Là Vua

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Hắn Ta Là Vua:

    Hắn ta là quân vương vạn người hành lễ, cường tráng, sôi nổi, còn là cương thi khát máu không chết không thể tiêu diệt? Kiếp đó hắn nhận nhầm cô ta, kiếp này bọn họ lại gặp lại. Đạo kiếm trên đường ngăn trở nhưng ngượi lại lớn mạnh, không hẹn mà gặp rốt cuộc là duyên hay là kiếp?

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com