• Nam Thần Là Quái Vật

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Nam Thần Là Quái Vật:

    "Tuy rằng là tiết mục siêu nhiên, nhưng có nam thần Phàn Xuyên! Đi đi đi, sợ ma cũng phải đi! Nhưng------- Tại sao tôi và Hoàng Diệc Tuyết được phân chung một đội chứ, không thể cùng với nam thần thì có gì khác! Mà ......... thật sự có ma đó!" ----- tiếng than vãn của cô gái tâm linh Hạ Tiểu Mãn

Danh sách chương "Nam Thần Là Quái Vật"

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com