• Captain America: Who Will Wield The Shield?

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Captain America: Who Will Wield The Shield?:

    One-shot xảy ra trước sự kiện Siege. Stever Rogers đã thực sự trở lại, nhưng lại có một vấn đề mới đặt ra: Ai sẽ là Captain America mới? Liệu Steve có tiếp tục đảm nhận vai trò người anh hùng biểu tượng cho nước Mỹ hay sẽ nhường vị trí đó lại cho người đồng đội của mình là Bucky Barnes?

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com