• Cate Land

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Cate Land:

    Làm sao để trở thành đầu bếp mà không có khiếu nấu nướng nào? Không có gì phải xoắn! Có con dao thần thánh trong tay thì cả thế giới là của bạn. Từ đấy, Phúc Nghiêm Trạch bắt đầu con đường trở thành Vua đầu bếp (Chúa Harem)!

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com