• Clamp in wonderland EX

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Clamp in wonderland EX:

    Tập hợp một ôố những mẫu chuyện ngắn do Clamp vẽ trong nhiều tạp chí khác nhau. Những câu chuyện này xoay quanh những nhân vật đã từng xuất hiện trong một số manga của Clamp như: XXX Holic, X1999, Kobato, Gohou Drug... và trò chơi mạt chược (Mahjong)...

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com