• Cuộc chiến gia sản [Ruby Doll]

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Cuộc chiến gia sản [Ruby Doll]:

    Chủ tịch công ty gia đình DI sẽ chọn người thừa kế trong số bốn cháu trai của mình. Đó là lý do tại sao Ru Jin, Ru Ha, Ru Min và Ru Sung tụ tập với nhau!
    Tất nhiên, mọi người đều có lý do riêng của mình để trở thành vị chủ tịch kế tiếp của công ty.
    Vì vậy, trò chơi sống còn của cuộc chiến gia sản chính thức BẮT ĐẦU!

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com