• Cửu Đỉnh Ký (GM)

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Cửu Đỉnh Ký (GM):

    Đây là bộ truyện thứ 5 của Ngã Cật Tây Hồng Thị. Bốn bộ truyện trước do Tác giả viết có ba bộ vốn là tu chân tiên hiệp loại, một là tây phương ma huyễn loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo loại.“Cửu Đỉnh Ký” được Ngã Cật Tây Hồng Thị suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng “Cửu Đỉnh Ký”sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com