• Đại Phong Ca

 • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
 • Nội dung truyện Đại Phong Ca:

  Cuối đời nhà Tần, quần hùng nổi lên. Du hiệp Lưu Bang làm thế nào để tạo ra văn hóa nhà Hán ảnh hưởng ngàn năm sau? Đón xem Hán Sở tranh hùng:
  Đại Phong Ca
  Gió lớn nổi lên chừ, mây bay toả ra,
  Thêm oai ở hải nội chừ, trở về quê cũ,
  Muốn có được tướng khoẻ chừ, giữ bốn phương

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com