• Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện:

    Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, quy tắc đó vĩnh viễn không hề thay đổi, ngay cả trong Viễn cổ bát tộc hùng mạnh cũng như thế. Dược Trần Xuất thân từ dược tộc bàng chi, vì đột nhiên nổi tiếng tại đại hội tộc học nên bị Dược Vạn Quy hãm hại, trục xuất khỏi dược tộc, sau nhiều lần gặp được kì duyên đã trở thành luyện dược tông sư cửu phẩm, nhất tinh đấu thánh, là sư phụ của Đệ Nhất Cường Giả Đấu Khí Đại Lục Tiêu Viêm, được tôn là Dược Lão

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com