• Dị Tượng

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Dị Tượng:

    Truyện kể về những hiện tượng kì bí, huyền ảo, vi diệu khó giải thích...Hứa hẹn đem lại cho bạn đọc nhiều cảm xúc [vui, buồn, tức giận, ức chế, WTF?, muốn chửi,...vân vân và mây mẩy]

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com