• Dịch Mệnh Sư

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Dịch Mệnh Sư:

    Khi gặp gỡ một người nào đó, dù vô tình hay cô ý, thì số mệnh của người ấy sẽ thay đổi. Có thể biến thành độc ác, thánh thiên hay bất cứ thứ gì. Ble ble.... quá mệt, nói chung là ảnh là pháp sư quay về tìm cố nhân để thực hiện sứ vụ gì đó. Nét vẽ khá đẹp :))

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com