• Diệt Thần Mật Mã

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Diệt Thần Mật Mã:

    Nhân loại phát triển, tiến hóa đến nay, có nhiều người tin rằng là do Thần sáng tạo ra thế giới này mang đến hi vọng và ý nghĩa cuộc sống. Ma mang đến thối nát và tuyệt vọng. Tự tư, tham lam đã làm con người mục rữa, thiên tai liên miên... Thế giới này cần có "Diệt Thần Mật Mã"

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com