• Đường Tăng Cũng Quyến Rũ

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Đường Tăng Cũng Quyến Rũ:

    Đường Manh vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân xuyên không thành ni cô?! Hơn nữa còn là Giang Lưu Nhi trong “Tây Du Ký”?! Điều đáng sợ là các đệ tử đều không giống như trước?! Điều đáng sợ nhất là, BOSS phía sau cư nhiên là… xem Manh Manh đường tăng làm sao vượt qua khó khăn nhé!

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com