• Fisheye Placebo

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Fisheye Placebo:

    Vance một học sinh với mục đích vào đại học và sử dụng tài năng hacker của mình để độc trị toàn bộ, và gán cho mình một bạn nữ cùng phòng. Và mục đích cuối cùng hack toàn bộ máy chủ của quốc gia và lật đổ chính quyền, giữa việc thất bại trong học tập, trong cuộc sống và thành công trong tài năng hack của bản thân. Vance sẽ từ từ thực hiện toàn bộ kế hoạch của mình ra sao.

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com