• Genesect and the Legend Awakened

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Genesect and the Legend Awakened:

    Genesect (ゲノセクト Genesect), 1 pokemon nhân tạo của tem Plasma, tìm đường trở về quê hương và xem tất cả mọi thứ là kẻ thù trừ các con Genesect còn lại, chúng gặp Mewtwo, cũng là 1 pokemon nhân tạo của team Rocket.

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com