• Her Temptation

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Her Temptation:

    Mishina Yuno là một cô học sinh trung học bình thường chỉ trừ một việc cô chỉ thích con gái, nhưng cô muốn luôn dấu chuyện đó cho đến khi tốt ngiệp và ra ở riêng nhưnrg rồi cô học sinh mới đến với ước mơ "biến Nhật Bản thành đất nước nơi tình yêu tự do ngự trị" đã thay làm đổi điều đó...

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com