• Hitogatana

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Hitogatana:

    Nền công nghệ phát triển, phát minh ra được cách chuyển đổi linh hồn vào những cỗ máy, ban đầu được sử dụng cho mục đích y tế và khoa học, nhưng dần dần nó đã được phát triển thành một loại vũ khí. Những vũ khí đó được gọi chung là ...Katana

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com