• Hoàng hậu tại thượng xin nhận một lạy của vi phu

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Hoàng hậu tại thượng xin nhận một lạy của vi phu:

    Thể loại : Xuyên không, nữ cường, tranh đấu. Nội dung : Đệ nhất nữ đặc công xuyên không trở về thời cổ đại , trở thành tam tiểu thư của phủ tướng quân. Từ tính tình nhu nhược bị áp bức đến trở thành đại tỷ . Ngoại trừ phải xử lí đám nữ nhân hay bắt nạt cô ra thì còn phải ......

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com