• Hôn Sai 55 Lần

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Hôn Sai 55 Lần:

    Vì ràng buộc của gia tộc nên Cố Khuynh Thành không thể không gả cho người nối nghiệp của Thịnh Đường, nàng nhẫn nại phục tùng hắn chỉ mong được kết hôn với hắn, nhưng kết quả nhận được lại là những tổn thương . . .

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com