• Junji Ito's work

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Junji Ito's work:

    Mình đặt đại tên này để up chung truyện ngắn của Ito từ nhiều bộ khác nhau như The shard of evil, Junji Ito collection. Với phong cách là những hiện tương kỳ quái trong cuộc sống thực tế không được lý giải.

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com