• Khanh Hữu Độc Chung

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Khanh Hữu Độc Chung:

    Truyện miêu tả một Mạc gia đại tiểu thử không đức không tài , không có người tới cầu hôn , nhìn trúng Doãn Nhược Sanh , vốn tưởng rằng có thể dễ dàng câu dẫn thư sinh này nhưng không ngờ hắn đã thích người khác . Sau đó đột nhiên xuất hiện Bắc Đường Dật ngăn cản nàng...

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com