• Khổng Tước Minh Vương

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Khổng Tước Minh Vương:

    Chuyện kể về Khổng Tước Minh Vương một trong Lục Đại Minh Vương duy trì chính nghĩa trong Phật đạo... 500 năm trước, Đại Nhật Như Lai và Thiên Ma Satan quyết chiến một trong long trời lở đất, kết quả là thái dương hệ mất hết chín phần năng lượng, Satan bị phong ấn. 500 năm sau, Khổng Tước là một trong sáu minh vương lại đi cứu Chân Ma ra khỏi phong ấn, lý do tại sao? Lại đương đầu với sư phụ là Bất Động Minh Vương, ai đúng ai sai, thế nào là chánh, thế nào là tà ?

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com