• Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối Danh sách chương
  • Nội dung truyện Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến:

    Đều nói cổ đại đế vương đều có tam cung lục viện, cả đời có vô số nữ tử ở bên cạnh, nhưng trong lịch sử lại có một vị đế vương, cả đời chỉ có một thê, tình cảm của cả đời này đều dành cho một người duy nhất ” Chu Hữu Đường, ngươi nói cho ta biết, cả đời này ngươi có thể chỉ có một thê tử không ? giữa hai chúng ta có thể có người khác hay không ?”

Danh sách chương "Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến"

Chuyển nhanh tới trang
  • 1
  • 1

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com