• Kiếp Long Biến

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Kiếp Long Biến:

    Đạp thánh thi, luyện hoàng cốt, nhiên đế huyết; lịch thiên địa hạo kiếp, rèn vô thượng Long Hồn, đúc Nhân Tộc đại đạo; chân đạp vạn ngàn tinh không cổ lộ, kiếm trấn vô cùng Hoang Cổ thế giới. Tất cả đặc sắc, tự hắn đi ra Luân Hồi mà mở ra... Tần Dương, một thiếu niên xuất thân Tần Gia thay cha khôi phụng gia tộc, viết nên một trang sử mới...

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com