• Long Lang Truyện - Trung Nguyên Liễu Loạn Biên

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Long Lang Truyện - Trung Nguyên Liễu Loạn Biên:

    Mở đầu phần 2 (tương đương chương 159 trong các bản dịch online trước đây) là thời điểm sau khi Tư Mã Trọng Đạt cố ý bày mưu để ép Lưu Bị phải làm phản, nhằm từng bước chia rẽ và thâu tóm toàn bộ nhà Hán. Bước tiếp theo của Trọng Đạt là phối hợp với Ngô để tiêu diệt Tào. Biết được điều đó, Shiro đã lên đường, phục vụ cho Tào nhắm chống lại quân Ngô. Trận đại chiến quyết định số phận của Tam Quốc đang gần kề... Nhóm mình sẽ quyết định làm từ đầu phần 2 này, tức từ chương 1 - tương đương chương 159 trong các bộ nối bản rải rác trên mạng. Để xem các chương cũ, bạn có thể tìm mua toàn bộ phần 1 tại các hiệu truyện.

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com