• Long Nhân

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Long Nhân:

    STRIPOPPRATIT - 1 nguồn năng lượng phi vật chất khổng lồ , là loại vũ khí siêu đặc biệt có thể áp được sức mạnh của van vật . Stripoppratit được tách thành 9 phần năng lượng và phân tán tại 9 quốc gia trên thê giới . Để có được Stripoppratit , JACK CASTER đã giao nhiệm vụ cho 9 võ sĩ của mình lên đường tìm 9 phần của Stripoppratit . Trong số các võ sĩ có FLOWE FAINGUIEN , ngoài việc nhận nhiệm vụ đi tìm phần năng lượng còn đảm nhận thêm nhiệm vụ : kích hoạt nguồn sức mạnh khổng lồ của QUÂN và bắt cậu ta tham gia cuộc tìm kiếm này .

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com