• Long Tộc III

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Long Tộc III:

    Không ai biết, ở cái thế giới mà nhân loại là chúa tể này, có một loại tên là long tộc tồn tại, đồng thời còn có một loại thần bí hỗn huyết giữa nhân tộc và long tộc, hỗn huyết loại có sứ mệnh trời sinh là Đồ Long

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com