• Lưu Quang Ký

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Lưu Quang Ký:

    Ông trời đúng thật là đang đùa với mình mà? Vượt thời gian đến một nơi xa lạ, còn bị trở thành nô tỳ! Việc này rất là thảm! Không! Đợi chút!…….Hình như không có nguy hiểm như vậy? Xem ra viện trưởng biến thái bề ngoài rất đẹp trai? Hơn nữa lại còn….còn….yêu mình? Việc gì vậy? Người kêu ngạo như mình không dễ dàng đầu hàng đâu!

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com