• Magical Patissie

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Magical Patissie:

    Là Spinoff (Ngoại Truyện) từ Nise Koi. Chỉ giống nhân vật, nhưng câu chuyện lại khác. Tại một Vũ trụ song song khác, Nhân vật chính lần này là Onodera Kosaki. Trong khi đang tự kỉ làm bánh thì cô đã gặp được Rurin, đã đề nghị cô làm "Ma Pháp Thiếu Nữ". Từ đây câu chuyện đã bắt đầu!

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com