• My Dear Cold Blooded King

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện My Dear Cold Blooded King:

    Người ta đồn rằng Huyết Đế là một tên bạo chúa độc ác, giết người không gớm tay nhưng dường như Kihara Mei không nghĩ vậy?!Liệu mọi chuyện sẽ ra sao khi có quá nhiều bí mật đang bị chôn giấu trong chốn cung đình. Đâu là sự thật, cái nào là dối trá, người nào mới thật sự là Huyết Đế đây ???

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com