• Ngoan Tây Du

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Ngoan Tây Du:

    Bốn thầy trò đi thỉnh kinh mất 1000 năm, đến khi trở về thì thời đại đã thay đổi, chân kinh trở thành vô dụng, thế là bốn thầy trò bắt buộc phải mở văn phòng làm việc, tiếp nhận các nhiệm vụ, uỷ thác của khách hàng để sống tạm qua ngày…

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com