• Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện:

    Sơ Lưu Hoả chỉ biến ra nửa người nửa thú dùng giải ưu linh bện mộng cảnh đẹp cho con người ở trần gian, đổi lại số tuổi thọ của họ, chỉ vì muốn kéo đai mạng sống cho người kiếp trước đã vì nàng mà phản bội cả Thiên cung – thượng thần Phượng Lý. Tại hoắc sơn thôn Hỏa Hoả gặp luyện yêu sư Mạnh Nguyên, Mạnh Nguyên lấy trừ yêu hộ dân làm nhiệm vụ của mình, muốn thu phục kẻ đoạt tuổi thọ con người, Hoả Hoả.

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com