• Phi Thường Vô Lương

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Phi Thường Vô Lương:

    Tu chân giới Đại đệ tử Lăng Vân Tông phản loạn, nhân vật chính Dạ Ly Du cùng nghĩa tỷ Dạ Khuynh Thành, nhị sư huynh Kinh Hồng Vũ cùng chạy trốn đến võ tu giới. Một mặt ẩn cư, một mặt nghĩ biện pháp trộm lấy pháp khí trở lại Tu Linh Giới, dưới có duyên xảo hợp Dạ Ly Du kết bạn với Quân Vô Minh....

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com