• Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối Danh sách chương
  • Nội dung truyện Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn:

    Đã xuyên việt rồi, hơn nữa trở thành nhất phái tôn sư! Xem tựa hồ không tệ, chỉ là môn phái này tựa hồ yếu đi điểm, người cũng thiếu một chút... "Sư huynh, sư phó nói, chấn hưng bổn phái trách nhiệm tựu giao cho ngươi rồi!" Duy nhất đồng môn sư muội vẻ mặt khó chịu nói: "Nếu như ngươi làm không đến tựu vội vàng đem chức chưởng môn lại để cho cho ta đi!"

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com