• Sui Tang Ying Xiong Zhuan

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Sui Tang Ying Xiong Zhuan:

    Vào cuối đời nhà Tuỳ (Năm 581-618) dưới sự áp bức của triều đình phong kiến Trung Quốc, các cuộc nổi loạn như nước tràn bờ của nhân dân bắt đầu nổ ra trên khắp cả nước. Trung thần từ thời vua Đường, Cao Túc quyết định trở về quê, không tham gia vào trò chơi tranh giành quyền lực trong cung cấm. Trong khi đó, một cô gái trẻ đang nắm giữ lời tiên tri về Bạch Long, con rồng trắng sẽ làm thay đổi đất nước, cũng chính là biểu tượng của gia tộc họ Cao. Và vận mệnh của cô cũng không nằm ngoài hai chữ Bạch Long, người sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cô trong tương lai....

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com