• Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Tây Du Đường Tăng Hàng Ma:

    Đường Tăng mạnh nhất Tây Du đã xuất hiện! Đường Tăng hàng ma! Trần Huyền Trang trên đường đi Tây thỉnh kinh, qua Ngũ Đài Sơn cứu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bị giam cầm 500 năm. Tiếc là hai người không hợp, vừa gặp đã đánh nhau. Hành trình Tây Du chỉ có mỗi Đường Tăng sẽ như thế nào?

Danh sách chương "Tây Du Đường Tăng Hàng Ma"

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com