• Thần Binh Khoa Huyễn Ký

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Thần Binh Khoa Huyễn Ký:

    Thần Binh Khoa Huyễn Ký là bộ truyện ra mắt song song với Thần Binh Tiền Truyện 3. Nội dung miêu tả thế giới tương lai, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, có một số ít nhân loại nắm sức mạnh cực lớn "Thần Binh Tiềm Lực", tìm hiểu sâu hơn phân tích và dị năng của Thiên Thần Binh, mâu thuẫn trong quốc gia tự do có khoa học kỹ thuật phát triển.

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com