• Thần Sông Cầu Thu Dưỡng

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Thần Sông Cầu Thu Dưỡng:

    " Xin hãy kí khế ước với ta, ta sẽ thực hiện tất cả các nguyện vọng của em "
    Mới ngủ dậy đã gặp 1 tên thần kinh biến thái :))
    ------------------------------------------------------
    Ahihi, mình không cố ý làm thể loại này đâu, mình chỉ cố tình thôi. Các bạn nhỏ có tâm hồn " chong sáng " xin đừng đọc ( mặc dù nó cũng chẳng có gì đâu)

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com