• Thất Nhật Chi Hậu

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Thất Nhật Chi Hậu:

    Theo Khoa học kỹ thuật tiến bộ, cùng với tài nguyên trên địa cầu ngày càng giảm bớt, mọi người càng ngày càng mong muốn phát hiện hành tinh mới, càng muốn tìm kiếm người ngoài hành tinh, nhưng khi người ngoài hành tinh đến trái đất, thì mọi người phát hiện cuộc sống của mình đã cải biến...

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com