• Thiên Chi Tĩnh

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Thiên Chi Tĩnh:

    Cô có, mỗi người đều mượn sách.
    Cuộc đời mỗi người đều là một quyển sách.
    Các người là người viết sách, cũng là người mượn sách, ngày chết đi đã tới hạn, cũng là lúc phải ngừng bút.
    Còn cô, tại sao vẫn mãi không chịu dừng bút chứ?

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com