• Thiên Thu Nhất Đế Tần Thủy Hoàng

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Thiên Thu Nhất Đế Tần Thủy Hoàng:

    Tướng nước Hàn là đại tướng quân Tây Nhung được tin thủ hạ bị "Hồng Bào Sát Thủ" (Doanh Chính) giết, đại nộ ra lệnh cho thuộc hạ "Yêu Ma Quỷ Quái" chặt đầu Doanh Chính. Trong Cung thì Lã Bất Vi và "Võ Hoàng Gia" Thành Giao ở thế chống đối, Thành Giao muốn ra ngoài tìm cứu Doanh Chính, nhưng bị Lã Bất Vi cự tuyệt, nên rút đao của tiên hoàng "Thiên Hoàng Hỏa Võ Đao" đuổi giết. Doanh Chính muốn thực hiện lời hứa của tiên phụ cứu dân vùng núi thì bị quân Hàn đuổi giết.

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com