• Thú Ma Thủ Ký

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Thú Ma Thủ Ký:

    Sau chiến tranh hạt nhân, giết chóc bắt đầu lan tràn toàn bộ thế giới. Trật tự thế giới cũ hoàn toàn tan rã, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu trở thành nguyên tắc duy nhất của thế giới mới
    Khi dục vọng mất đi gông xiềng, cũng chưa có đường đi về phía trước, chỉ có thể rẽ hướng qua bên phải
    Bên trái tất nhiên là địa ngục, nhưng bên phải cũng là địa ngục

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com