• Thuỷ Hử Chiến Hồn

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Thuỷ Hử Chiến Hồn:

    Hào kiệt tráng chí, chiến hồn bất diệt. 108 chiến hồn trong thời hiện đại, trở thành những nhân vật gây kinh hoàng cho "phần tử khủng bố", đứng đầu tổ chức vẫn là người cùng tên Tống Giang. Trên tàu lặn 108, các hào kiệt từ khắp thế giới "tụ nghĩa" để cùng thực hiện lý tưởng chung. Truyện mượn tên và hình tượng các nhân vật trong "Thủy Hử" của Thi Nại Am, cộng với trí tưởng tượng phong phú đã xây dựng thế giới hảo hán vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com