• Tiara

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối Danh sách chương
  • Nội dung truyện Tiara:

    Prashian là một dòng dõi quý tộc có khả năng sống đến 500 năm và có năng lực đặc biệt.Elan là những người bình thương và đã sống 100 năm. Ở nơi này, nơi hai “dân tộc” sống chung với nhau, có một Litra Palia sống tại nơi đó mà không ai biết tên của cô ấy. Theo mệnh lệnh từ phía hội đồng, cô phải sống lệ thuộc vào tổ chức từ thiện và được trợ cấp bởi các Prashian trong Elan. Thế nên cô chỉ là “thú cưng”

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com