• Trường Sinh Điện

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Trường Sinh Điện:

    Trường sinh bất lão luôn là mong ước xưa nay của các Hoàng đế. Thọ mệnh có hạn đều là quy luật của vạn vật, phàm nhân có thể vượt qua điều này rất it. Công việc của Trường sinh điện chính là giúp Hoàng đế tìm phương pháp trường sinh bất lão trong truyền thuyết.

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com