• Truy Đuổi

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Truy Đuổi:

    Đây là bộ truyện của tác giả Tiếu Tân Vũ, được xem là nổi bật nối tiếp thể loại "Lang phái võ hiệp" như "Võ Đạo Cuồng chi Thi". "Lang Phái Võ Hiệp" là định nghĩa mới của tác giả Kiều Tĩnh Phu khi viết "Võ Đạo Cuồng chi Thi. Tác giả thấy truyện võ hiệp gần đây đều có khái niệm thần công tuyệt học, xa rời hiện thực, khi xem sách "Bí Truyền Thiết Sa Chưởng" có chia người luyện võ thành: Dương Phái và Lang Phái. Dương Phái chú trọng rèn luyện khỏe mạnh, biểu diễn đẹp mắt; còn "Lang Phái chỉ chuyên tâm về những chiêu thức thực dụng trong thực chiến. Khái niệm "Lang Phái" thích hợp với "Võ đấu phái Võ hiệp" của truyện nên được tác giả dùng làm định nghĩa mới về thể loại võ hiệp của mình.

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com