• Dragon Ball Reborn

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Dragon Ball Reborn:

    Đây là câu chuyện tiêp theo của dragon ball do một tác giả (đang cập nhật) vẽ… bắt đầu từ phần ub luyện tập với Sôn Gô Ku .. trong phần này Frieza sẽ không xuất hiện và bằng chứng là ảnh Frieza kiện Goku. Ngoài ra sẽ có thêm nhiều nhân vật mới xuất hiện. Mọi chuyện còn ở phía sau…

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com