• One Piece Color Walk Artbook

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện One Piece Color Walk Artbook:

    Đã có 6 quyển Artbook về One Piece được phát hành. Quyển Artbook đầu tiên, One Piece: Color Walk 1, phát hành tháng 6/2001, cũng đã được xuất bản bằng tiếng Anh vào ngày 8/11/2005. Quyển Artbook thứ hai, One Piece: Color Walk 2, được phát hành ngày 4/11/2003, và quyển ba, One Piece: Color Walk 3 - Lion, ra mắt vào ngày 5/1/2006. One Piece Color Walk 4 Eagle ra mắt ngày 4 tháng 5 năm 2010. Quyển thứ năm One Piece Color Walk 5 Shark ra mắt ngày 3 tháng 12 năm 2010. Quyển thứ sáu One Piece Color Walk 6 Gorilla cũng là quyển mới nhất, ra mắt ngày 4 tháng 1 năm 2014.

Danh sách chương "One Piece Color Walk Artbook"

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com