• Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm:

    Đường đường là một vương gia dưới một người trên vạn người mà lại thua một nha đầu. Hứ! Mau đem tất cả quyển sách của toàn bộ kinh thành đến đây, bổn vương không tin không có đủ 365 tư thế, nha đầu này sẽ quỳ phục dưới chân bổn vương.Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Loading...

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Loading...
ThichTruyenTranh.com