• Tuyền Ky Lục

  • Đọc chương 1 Đọc chương cuối
  • Nội dung truyện Tuyền Ky Lục:

    Tuyền Cơ sở hữu một quyển sách tên “Tuyền Ky Lục”, thông qua nó hiểu rõ những chuyện kì bí trên thế gian. Nhưng cái giá phải trả cho việc nhìn thấy thiên cơ mật pháp đó là mỗi ngày làm một việc thiện, cho nên toàn cơ lâu ra đời. Mỗi ngày chỉ nhận một lời ủy thác, giúp đỡ những người bị những sự việc dị thường quấy rối.

Truyện đã đánh dấu

Truyện bạn vừa đọc

Truyện Hay

Loading...
ThichTruyenTranh.com